KURSUS PENYELIA KESELAMATAN TAPAK BINA

Pengenalan

Dengan merujuk kepada Kselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Kselamatan dan Kesihatan) Peraturan-peraturan 1997 dan Kilang dan Jentera (Operasai Bangunnan dan Kerja-kerja Pembinaan Kejuruteraan(Keselamatan), Peraturan-peraturan 1986, untuk operasi mana-mana bangunan dan kerja-kerja projek pembinaan kejuruteraan dengan jumlah kontrak kurang dari RM20 juta

 • ·         Kontraktor utama yang diperlukan untuk melantik Penyelia Keselamatan Tapak Bina yang kompeten secara sepenuh masa di tempat kerja.
 • ·         Sub-kontraktor dengan 20 atau lebih pekerja hendaklah melantik Penyelia Keselamatan yang kompeten kontraktor separuh masa di tempat kerja
 •  Secara umumnya Penyelia Kselamatan Tapak Bina dan Penyelia Keselamatan di bawah selian kontraktor mesti bertanggungjawab
 • ·         Memastikan bahawa peruntukan-peruntukan keperluan undang-undang mengenai perkara keselamatan dan kesihatan dipatuhi dan
 • ·         Menggalakkan kerja yang selamat

 

Objektif Kursus

Matlamat utama kursus ini adalah bagi melatih Penyelia Keselamatan Tapak Bina yang berketrampilan dengan melengkapkan pengetahuan berkaitan peranan dan tanggungjawab mereka seperti yang ditetapkan di bawah Peraturan-peraturan 25 dan 26 Kilang dan Jentera (Operasai Pembinaan dan Kerja-kerja Pembinaan Kejuruteraan) (Keselamatan), Peraturan-peraturan 1986

 

Kumpulan Sasaran

 • ·         Semua individu yang bekerja dalam industry pembinaan terutamanya orang-orang yang terlibat secara langsung
 • ·         Penyelia Keselamatan Tapak
 • ·         Penyelia Tapak
 • ·         Penyelia
 • ·         Lepasan diploma/ijazah

 

Syarat Kelayakan Minima Bagi Menduduki Peperiksaan Kompetensi

 • ·         Minima LCE/SRP/PMR atau setaraf, DAN
 • ·         2 tahun pengalaman kerja sebagai Penyelia Tapak, Penyelia Keselamatan Tapak atau Penyelia ATAU
 • ·         Pemegang Diploma/Ijazah Kejuruteraan Awam/Mekanikal/Elektrikal/Senibina atau berkaitan dengan pembinaan ATAU
 • ·         Kelayakan lain yang diiktiraf oleh JKKP Malaysia

 

Rangka Kerja Kursus

 • ·         OSH Legislation
 • ·         OSH Management System
 • ·         Occupational Safety
 • ·         Occupational Health
 • ·         Technical Writing
 • ·         Site Visit

 

Jangka Masa Kursus

 • ·         Sepenuh Masa – 10 Hari (9 Pagi – 7 malam) 10 hari bekerja – sepenuh masa Isnin hingga Jumaat
 • ·         Sambilan – Setiap Sabtu & Ahad untuk 5 minggu (10 hari) (( pagi - & malam) 10 hari cuti – Separuh masa pada Sabtu dan Ahad

 

 Penganugerahan Sijil

 • ·         Sijil kehadiran apabila Berjaya menjalankan kursus Penyelia Keselamatan Tapak Bina
 • ·         Sijil Kompetensi dari NIOSH apabila lulus Peperiksaan Kompetensi Penyelia Keselamatan Tapak Bina
 • ·         Yellow Book atau Penyelia Keselamatan Tapak Bina berdaftar bagi mereka yang berdaftar dengan JKKP Malaysia (dengan pengalaman 2 tahun dalam Site Safety/Site Foreman/Site Supervisor

 

Untuk Maklumat Lanjut Hubungi 04-5404849 / 0011-11044355 / 011-11494553 / 0011-11334454 untuk bimbingan PERCUMA mengenai kursus ini.

 

ATAU

Datang terus kepejabat NOSH Global Sdn Bhd

 

ATAU

Muat Turun Borang PERMOHONAN dan email kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau fax 04-530 7426